SAMVERKANSFORUM

  STATENS STOLTHETER

Arbetet i Samverkansforum spänner över många verksamhetsområden - allt från teknikutveckling, upphandling, regler, avtal, arbetsmiljö till arkitektur, kulturmiljö och hållbar utveckling. Arbetssättet präglas av helhetssyn och samverkan och erfarenhetsåterföring.

Arbetet bedrivs praktiskt inom fem nätverk som träffar några gånger per år för att byta erfarenheter och tillsammans utveckla nya arbetssätt inom våra respektive områden. 

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare är ett samarbetsprojekt som bildades 2001.


  AKTUELLT

Sök FoI-medel hos Trafikverket

Trafikverket informerar om att FoI-medel finns att söka inom kulturmiljö och arkitektur.

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Läs mer om vilken forskning som efterfrågas i publikationen Utförligare beskrivningar av prioriterade forsknings- och innovationsteman för perioden 2020-2025

En uppdatering av FoI-planen sker under hösten 2020 med publikation i början av 2021.

För frågor gällande FoI kulturmiljö kontakta julia.litborn@trafikverket.se

För frågor gällande FoI arkitektur kontakta johan.a.folkesson@trafikverket.se


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum