SAMVERKANSFORUM

  STATENS STOLTHETER

Arbetet i Samverkansforum spänner över många verksamhetsområden - allt från teknikutveckling, upphandling, regler, avtal, arbetsmiljö till arkitektur, kulturmiljö och hållbar utveckling. Arbetssättet präglas av helhetssyn och samverkan och erfarenhetsåterföring.

Arbetet bedrivs praktiskt inom fem nätverk som träffar några gånger per år för att byta erfarenheter och tillsammans utveckla nya arbetssätt inom våra respektive områden. 

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare är ett samarbetsprojekt som bildades 2001.


  AKTUELLT

SAMVERKANSDAGEN 2021
Tema: Arbetsliv i förändring
(bilden ovan)

Den 15 september kl 9-12 arrangeras årets Samverkansdag. Det sker som ett digitalt evenemang och målgrupp i år är Samverkansforums medlemsorganisationer.

Program
9.00 Välkomna  

9.10  Framtidens kontor – Kristofer Jonsson, White arkitekter

9.30  Resan till jobbet – Emily Wade, SLU/Landskapslaget

9.50  Upphandling av Boverkets nya kontor i Karlskrona – Sonia Andersson, Boverket 

10.05 Symbiotic Building – Tina Lindh, Kungsleden

10.20 Paus

10.30 Paneldiskussion: Hur påverkar förändringen kraven på oss som fastighetsägare? Fem röster och frågestund 

11.10 Gestaltad livsmiljö

Anette Löfgren, Boverket, informerar om staten som förebild i arbetet för hållbara gestaltade livsmiljöer

Nätverket Arkitektur och kulturmiljö reflekterar

Frågestund

11.55 Sammanfattning 

12.00 Slut


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum