SAMVERKANSFORUM

  STATENS STOLTHETER 2019

Samverkansdagen hölls tisdagen den 10 september kl 10.00-16.30 på ArkDes, Skeppsholmen, Stockholm

Samverkansforum bjöd in till årets Samverkansdag. Temat Statens stoltheter bjöd på en kavalkad av våra bästa projekt, goda exempel och styrkor som attraktiva arbetsgivare och fastighetsaktörer. 

Vi sammanfattade året och gjorde en spännande framtidsspaning!

Samverkansdagen avslutades med mingel från kl 16.30. 

PROGRAM

09.30 Kaffe och registrering 

10.00 Välkomna!
Kieran Long, överintendent ArkDes, och Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör Statens fastighetsverk, hälsar välkommen 

Samverkansforums utveckling
Information från ledningsgruppen om det pågående utvecklingsarbetet i Samverkansforum 

Sveriges riksarkitekt om den nya Politiken för gestaltad livsmiljö
Helena Bjarnegård, Boverket 

Nätverken berättar
Samverkansforums nätverk presenterar arbetsåret i korta berättelser 

12.00 Lunch 

Trendspaning om det offentligas roll
Tina Saaby, Köpenhamns tidigare stadsarkitekt 

Statens stoltheter 2019
En uppvisning av myndigheternas bästa exempel på projekt, processer och upphandlingar. En kavalkad av statlig förebildlighet! 

Av Samverkansforums medlemmar deltar: Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Riksbanken, Riksdagsförvaltningen, Specialfastigheter, Statens fastighetsverk, Svenska kraftnät och Trafikverket.

Workshop – snack och verkstad
Fika och bikupor om samverkan 

Jernhusen
Jernhusen presenterar projekt med tydliga mål och berättelser 

Paneldiskussion: Den goda viljan – om vägen mellan vilja och gestaltning!
- Jennie Kastengren, Jernhusen
- Håkan Sandhagen, Akademiska Hus
- Mattias Qwinth,Trafikverket
- Torun Hammar, Statens fastighetsverk
- Moderator: Malin Zimm, omvärldsanalytiker på White Arkitekter 

Helena Bjarnegård avslutar dagen med en framåtblickande krönika 

16.30 Mingel och nätverkande
Moderna Museets bar är öppen och smarriga snacks serveras!

Samverkansforum i samarbete med ArkDes Think Tank

Samverkansforum och ArkDes målsättning för samarbetet med Statens stoltheter 2019 är att på ett inspirerande sätt synliggöra statlig förebildlighet genom att lyfta fram goda exempel från nätverkets medlemmar och stimulera fler till att vilja höja kvaliteten ännu mer i offentligt byggande och förvaltande.

Dagen är till för dig som arbetar inom Samverkansforums medlemsorganisationer.

Foto: Linda Kummel


  AKTUELLT

Sök FoI-medel hos Trafikverket

Trafikverket informerar om att FoI-medel finns att söka inom kulturmiljö och arkitektur.

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Läs mer om vilken forskning som efterfrågas i publikationen Utförligare beskrivningar av prioriterade forsknings- och innovationsteman för perioden 2020-2025

En uppdatering av FoI-planen sker under hösten 2020 med publikation i början av 2021.

För frågor gällande FoI kulturmiljö kontakta julia.litborn@trafikverket.se

För frågor gällande FoI arkitektur kontakta johan.a.folkesson@trafikverket.se

 

Webbseminarium 23/9 kl 8.00-9.00: Så stoppar vi miljardförluster från byggskador och slöseri!

Byggskador och slöseri kostar omkring 100 miljarder varje år. Vad kan vi tillsammans göra för att öka nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet i byggsektorn?

Välkommen till ett webbseminarium som arrangeras av Boverket, CMB vid Chalmers och IQ Samhällsbyggnad.

Anmälan och information finns här

Boverkets blogg

Intresserad av Boverkets blogg där arkitektur, form och design avhandlas? Här finns de senaste blogginläggen


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum