Förvaltning Samverkansforum

Verksamhet
Aktuella frågor för nätverket:
- Definition och gränsdragning av begreppen drift, underhåll och investering. 

- Jämförelse mellan de olika organisationernas nyckeltal.

- Ökad energieffektivisering inom medlemsorganisationernas fastighetsbestånd, årlig uppföljning och redovisning av uppnådda resultat.

 

 

Kontakt

Vill du veta mer om nätverkets arbete, vänd dig då till
Krister Silemo, (Fortifikationsverket), krister.silemo@fortifikationsverket.se


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum