VÄLKOMMEN TILL

  STATENS STOLTHETER 2019

Samverkansdagen tisdagen den 10 september kl 10.00-16.30 på ArkDes, Skeppsholmen, Stockholm

Samverkansforum bjuder in till årets Samverkansdag. Temat Statens stoltheter bjuder på en kavalkad av våra bästa projekt, goda exempel och styrkor som attraktiva arbetsgivare och fastighetsaktörer. 

Vi sammanfattar året och gör en spännande framtidsspaning!

Samverkansdagen avslutas med mingel från kl 16.30. 

Anmäl dig här!

PROGRAM

09.30 Kaffe och registrering 

10.00 Välkomna!
Kieran Long, överintendent ArkDes, och Samverkansforum hälsar välkommen 

Sveriges riksarkitekt om den nya Politiken för gestaltad livsmiljö
Helena Bjarnegård, Sveriges riksarkitekt 

Samverkansforums utveckling
Information från ledningsgruppen om det pågående utvecklingsarbetet i Samverkansforum 

Fem nätverk – fem berättelser
Samverkansforums fem nätverk presenterar arbetsåret i fem korta berättelser 

12.00 Lunch 

Trendspaning om det offentligas roll
Tina Saaby, Köpenhamns tidigare stadsarkitekt 

Statens stoltheter 2019
En uppvisning av myndigheternas bästa exempel på projekt, processer och upphandlingar. En kavalkad av statlig förebildlighet! 

Workshop – snack och verkstad
Fika och bikupor om samverkan 

Jernhusen x 3
Jernhusen presenterar tre projekt med tydliga mål och berättelser 

Paneldiskussion: Den goda viljan – om vägen mellan vilja och gestaltning!
- Daniel Markström, Jernhusen
- Håkan Sandhagen, Akademiska Hus
- Mattias Qwinth,Trafikverket
- Torun Hammar, Statens fastighetsverk
- Moderator: Malin Zimm, omvärldsanalytiker på White Arkitekter 

Helena Bjarnegård avslutar dagen med en framåtblickande krönika 

16.30 Mingel och nätverkande
Moderna Museets bar är öppen och smarriga snacks serveras! 

Samverkansforum i samarbete med ArkDes Think Tank

Samverkansforum och ArkDes målsättning för samarbetet med Statens stoltheter 2019 är att på ett inspirerande sätt synliggöra statlig förebildlighet genom att lyfta fram goda exempel från nätverkets medlemmar och stimulera fler till att vilja höja kvaliteten ännu mer i offentligt byggande och förvaltande.

Visa som webbsida

SAMVERKANSFORUM

  AKTUELLT

Webbseminarium: Arkitektur och gestaltad livsmiljö – med riksarkitekten Helena Bjarnegård

Onsdagen den 22 maj kl. 14.00–15.00 sänder Boverket ett webbseminarium om arkitektur och gestaltad livsmiljö. 

Vad innebär den nya politiken? Varför är arkitektur viktigt? Vad pågår inom uppdraget? Vilka verktyg finns för att arbeta med gestaltad livsmiljö?

Medverkande
- Claes Larsson, stadsarkitekt, Uppsala kommun
- Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket
- Cathrine Mellander Backman, utredare, Riksantikvarieämbetet,
- Linda Kummel, funktionsansvarig, ArkDes Think Tank
- Lena From, chef konstenheten, Statens konstråd
- Från Boverket: Suzanne Pluntke, uppdragsledare Gestaltad livsmiljö, Caroline Stigsdotter, uppdragsledare Gestaltad livsmiljö och Viktoria Busqvist, uppdragsledare Gestaltad livsmiljö.

Info om hur du gör finns under rubriken Så här funkar det, Boverkets webbplats:
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo--med-riksarkitekten-helena-bjarnegard/

 


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum