Arbetet i Samverkansforum är inriktat på att statligt byggande och förvaltning ska vara ett föredöme och visionen är att Samverkansforum ska vara ett statligt föredöme när det gäller effektivisering av resurser och kompetensutveckling.

Samverkansforums verksamhet ska höja kompetensnivån och effektivisera arbetet i hela den statliga koncernen beträffande byggande och fastighetsförvaltning. 

Arbetet inom Samverkansforum görs
- i ledningsguppen
- i nätverken - antalet nätverk och deras inriktning har ändrats genom åren
- genom bilateralt utbyte
- genom samarbete med andra organisationer

Flertalet av de projekt och seminarier som genomförs resulterar i rapporter som sprids både inom medlemsorganisationerna och till andra byggherrar och förvaltare. Dessa rapporter fås genom att kontakta respektive nätverk.

Till kontaktsidan 


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum