<< Om samverkansforum
Samverkansforums organisation

 

 

Styrgruppen

Samverkansforums högsta beslutande organ är styrgruppen, som består av representanter för de medverkande organisationernas högsta ledning.

Styrgruppen fastställer verksamhetsidé, vision och strategiska mål samt fastställer verksamhetsplan, budget och årsavgifter. Samverkansforum finansieras av dessa årsavgifter, som varje medlem betalar.

Ordförande är Åsa Hedenberg, Vd Specialfastigheter.
 

 

Ledningsgruppen

Samverkansforums verkställande ledning är ledningsgruppen. Den består av en representant från varje medlem.

Ordförande är Annakarin Wiberg, Statens fastighetsverk.

Kontakta styrgrupp och ledningsgrupp

Samverkansforums projekt
Utvecklingsprojekt, seminarer, workshops - genomförs dels av:
- nätverken och dels av särskilda
- projektgrupper.

Där deltar personer från medlemmarna i Samverkansforum inklusive de som ingår i grupper för kompetensstöd.

Vid behov kan även personer från andra organisationer och myndigheter adjungeras.


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum