<< Om samverkansforum

Vision och mål

Syfte
Genom samverkan driva utveckling och effektivisering inom statligt fastighetsägande och förvaltning.

Vision
Samverkansforum ska vara ett statligt föredöme när det gäller effektivisering av resurser och kompetensutveckling. 

Mål
Det övergripande målet för Samverkansforum är att skapa en resurseffektiv och enad statlig fastighetsförvaltning genom gemensamma lösningar och använda nätverk för att utveckla prioriterade områden.

Strategi
Med Samverkansforum och ett starkt kansli som plattform generera utveckling och effektivisering genom nätverkande, kompetensutbyte och gemensamma lösningar


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum