Medlemsorganisationer Samverkansforum

Boverket
Fortifikationsverket
Naturvårdsverket
Riksbanken
Riksdagsförvaltningen
Sjöfartsverket
Specialfastigheter
Statens fastighetsverk
Svenska kraftnät
Trafikverket

Adjungerade
Riksantikvarieämbetet

Läs mer om medlemsorganisationerna.

Samverkansforum bedriver även utvecklingsprojekt i gemensam regi, dels inom de olika nätverken och dels i ledningsgruppen. 


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum