Medlemsorganisationer Samverkansforum

Fortifikationsverket
Naturvårdsverket
Riksbanken
Riksdagsförvaltningen
Sjöfartsverket
Specialfastigheter
Statens fastighetsverk
Svenska Kraftnät
Trafikverket

Läs mer om medlemsorganisationerna.

Samverkansforum bedriver även utvecklingsprojekt i gemensam regi, dels inom de olika nätverken och dels i ledningsgruppen. 


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum