BIM Samverkansforum
<< Samverkansforums nätverk
Verksamhet

Akademiska Hus AB, Fortifikationsverket, Riksdagsförvaltningen, Specialfastigheter Sverige AB och Statens fastighetsverk är överens om att samarbeta för att främja utveckling och användande av byggnadsinformationsmodeller, BIM, i förvaltning och byggprojekt.

De fem organisationerna samarbetar för att utveckla en enhetlig strategi för arbete med BIM-frågor. Detta innebär ett gemensamt arbetssätt och kravställande för användning av BIM i projekt samt samarbete kring implementering av BIM i förvaltning.

Syftet med samarbetet är dels ett gemensamt effektivt nyttjande av resurser vid utveckling av arbetssättet och dels att nå ett gemensamt tydligt kravställande som ska leda till en effektivare informationshantering avseende byggnadsrelaterad information.

Strategi

Strategin och dess ramverk omfattar all hantering av byggnadsrelaterad information under ett fastighetsbestånds hela livslängd. För att få en mer korrekt bild av strategins omfattning används begreppet BIM i betydelsen Building Information Management.

Det innebär att ett helhetsgrepp tas kring hantering av byggnadsrelaterad information vilket är nödvändigt för att uppnå effektivare processer.

Strategin ska tillämpas i både förvaltning och projekt.

Kontakt

Vill du veta mer om nätverkets arbete, vänd dig då till ordförande Kay Stahnke (Specialfastigheter), kay.stahnke@specialfastigheter.se

 


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum