Länkar Samverkansforum
Länkar

Aktiviteterna för att utveckla byggsektorn är många. Det gäller t ex miljö- och hälsoeffekter, avtalsutformning, hållbar utveckling, kostnader och kvalitet. Här finns länkar till några av aktörerna.

IQ Samhällsbyggnad
Forskningsrådet Formas
VINNOVA
Energimyndigheten
Boverket
Byggherrarna
Arbetsmiljöverket
Innovationsföretagen
UFOS Offentliga fastigheter


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum