Länkar Samverkansforum
Länkar

Aktiviteterna för att utveckla byggsektorn är många. Det gäller t ex miljö- och hälsoeffekter, avtalsutformning, hållbar utveckling, kostnader och kvalitet. Här finns länkar till några av aktörerna.

IQ Samhällsbyggnad
Forskningsrådet Formas
VINNOVA
Energimyndigheten
Boverket
Byggherrarna
Arbetsmiljöverket
Svenska Teknik & Designföretagen
UFOS Offentliga fastigheter


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum