Kontakt Samverkansforum
Styrgruppen

Ordförande:
Ove Eriksson
, generaldirektör Sjöfartsverket
ove.eriksson@sjofartsverket.se
 

Ledningsgruppen

Ordförande
Krister Silemo, avdelningschef, Fortifikationsverket
krister.silemo@fortifikationsverket.se

 

Kansli 
Helena Lennartsson, Byggherrarna Sverige AB
helena.lennartsson@byggherre.se 


 

Nätverkens respektive ordförande

Arkitektur och kulturmiljö:
Johan Bergkvist, Trafikverket
johan.bergkvist@trafikverket.se 

Fastighetsinformationshantering
Kay Stahnke, Specialfastigheter
kay.stahnke@specialfastigheter.se

Förvaltning:
Maria Tiricke, Naturvårdsverket
Maria.Tiricke@Naturvardsverket.se

Hållbar utveckling
Alice Bocké, Specialfastigheter
alice.bocke@specialfastigheter.se

Regler & Avtal:
Helena Lennartsson (Byggherrarna)
helena.lennartsson@byggherre.se
 


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum