Kontakt Samverkansforum
Styrgruppen

Ordförande:
Åsa Hedenberg
, Vd Specialfastigheter
asa.hedenberg@specialfastigheter.se
 

Ledningsgruppen

Ordförande
Annakarin Wiberg, avdelningschef, Fortifikationsverket
annakarin.wiberg@sfv.se

 

Kansli 
Helena Lennartsson, Byggherrarna Sverige AB
helena.lennartsson@byggherre.se 


 

Nätverkens respektive ordförande

Arkitektur och kulturmiljö:
Johan Bergkvist, Trafikverket
johan.bergkvist@trafikverket.se 

Fastighetsinformationshantering
Kay Stahnke, Specialfastigheter
kay.stahnke@specialfastigheter.se

Förvaltning:
Daniel Biazzi, Statens fastighetsverk
daniel.biazzi@sfv.se

Hållbar utveckling
Alice Bocké, Specialfastigheter
alice.bocke@specialfastigheter.se

 


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum