Kontakt Samverkansforum
Styrgruppen

Ordförande:
Urban Karlström
, generaldirektör Fortifikationsverket 
urban.karlstrom@fortifikationsverket.se
 

Ledningsgruppen

Ordförande
Krister Silemo, avdelningschef, Fortifikationsverket
krister.silemo@fortifikationsverket.se

 

Kansli 
Helena Lennartsson, Byggherrarna Sverige AB
helena.lennartsson@byggherre.se 


 

Nätverkens respektive ordförande

Arkitektur och kulturmiljö:
Johan Bergkvist, Trafikverket
johan.bergkvist@trafikverket.se 

BIM:
Kay Stahnke, Specialfastigheter
kay.stahnke@specialfastigheter.se

Förvaltning:
Jan-Olof Hedkvist, Fortifikationsverket
jan-olov.hedqvist@fortifikationsverket.se

Hållbar utveckling
Stf kontaktperson Dan-Patrik Ryman, Statens fastighetsverk
dan-patrik.ryman@sfv.se

Regler & Avtal:
Anna Sivert, Statens fastighetsverk
anna.sivert@sfv.se
 


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum