Verksamhetsstyrning Samverkansforum
<< Samverkansforums nätverk

 

Mål
Nätverket började verksamheten våren 2006. Det arbetar med frågor kopplade till ledningssystem och integrerade ledningssystem (verksamhetssystem). Med ledningssystem avses kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöledningssystem m.fl.

Verksamhet
Områden av intresse är bl.a:
- Kartläggning av goda exempel på ledningssystem och integrerade ledningssystem inom olika verksamhetsområden inom såväl privat som offentlig sektor.

- Metoder och modeller för uppbyggnad och utveckling av integrerade ledningssystem och implementering

- Frågor kring integrering av ledningsystem

- Metoder och modeller för ständiga förbättringar

- Metoder för utvärdering av ledningssystemen

- Revisionsfrågor

- Metoder för att sätta mål och mäta måluppfyllelsen i systemen

- IT-stöd för ledningssystemen

 

 

Kontakt

Vill du veta mer om nätverkets arbete, vänd dig då till Krister Silemo (Fortifikationsverket), krister.silemo@fortifikationsverket.se.


Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. Kontakt
© Samverkansforum